wok wok wok wok wok wok

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

 • Zapraszamy na: Koncert Gwiazd TVS
 • Zapraszamy na: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia
 • Zapraszamy na: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia
 • Zapraszamy na: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia
 • Zapraszamy na: Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej Prowincjonalia
 • Zapraszamy na: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Teatr Muzyczny Forte
 • Zapraszamy na: Gminny Przegląd Kolęd
 • Zapraszamy na: Wykład Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Zapraszamy na: Cytobus
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Polskie Biuro Impresaryjne
 • Zapraszamy na: Koncert Chóru Lutnia
 • Zapraszamy na: Koncert Chóru Camerata
 • Zapraszamy na: Przedstawienie Przedszkola Niepublicznego Miś Uszatek
 • Zapraszamy na: Spotkanie Tupperware
 • Zapraszamy na: Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego
 • Zapraszamy na: Koncert kolędowy Wrzesińskiego Studia Piosenki
 • Zapraszamy na: Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, Teatr In-Art
 • Zapraszamy na: Spotkanie świąteczne Przedszkola Niepublicznego Przedszkola Bajka
 • Zapraszamy na: Koncert Hanny Banaszak
 • Zapraszamy na: Liceum potrafi
 • Zapraszamy na: Spektakle dla młodzieży
 • Zapraszamy na: Wykład Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Zapraszamy na: Turniej tańca Grand Prix Polski Dance Września 2018
 • Zapraszamy na: Turniej tańca Grand Prix Polski Dance Września 2018
 • Zapraszamy na: Spektakl Klimakterium
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Katolicki Teatr Edukacji
 • Zapraszamy na: koncert Don Vasyla
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Polskie Biuro Impresaryjne
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Teatr Edukacji Wrocław
 • Zapraszamy na: Wykład Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Zapraszamy na: Konkurs Tęczowa Piosenka
 • Zapraszamy na: Koncert Jesienny Wrzesińskiej Orkiestry Dętej
 • Zapraszamy na: Wrzesińskie Dyktando
 • Zapraszamy na: Koncert Macieja Maleńczuka
 • Zapraszamy na: Zawody sportowe Przedszkola Niepublicznego Chatka Misia Uszatka
 • Zapraszamy na: Koncert Śpiewanki patriotyczne
 • Zapraszamy na: Koncert patriotyczny Zapytaj o nią
 • Zapraszamy na: Koncert Rosyjskie Ballady
 • Zapraszamy na: Wykład Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Zapraszamy na: Wojciech Cejrowski
 • Zapraszamy na: Spektakl Szalone Nożyczki
 • Zapraszamy na: Wykład Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Zapraszamy na: Spektakl Jaskiniowcy
 • Zapraszamy na: Spektakle dla dzieci i młodzieży, Teatr In Art
 • Zapraszamy na: Koncert Bartasa dla młodzieży szkolnej
 • Zapraszamy na: Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Zapraszamy na: Wystawa fotograficzna Klubu Moment
 • Zapraszamy na: Gminny Dzień Edukacji Narodowej
 • Zapraszamy na: Inauguracja Roku Akademickiego WUTW

TALENTY – 2019


TALENTY – 2019

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży

Miasta i Gminy Września „TALENTY – 2019”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk twórczych, promowanie osiągnięć twórczych w środowisku wrzesińskim oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między osobami inspirującymi i sprawującymi opiekę nad działaniami twórczymi dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach.

 

Prezentacje obejmują działania w zakresie twórczości:

- plastycznej,

- fotograficznej,

- muzycznej – wokalnej i instrumentalnej

- tanecznej,

- recytatorskiej.

W wymienionych grupach tematycznych obowiązują regulaminy szczegółowe.

 

Organizatorzy prezentacji:

- Burmistrz Miasta i Gminy,

- Wrzesiński Ośrodek Kultury.

 

W prezentacjach „TALENTY – 2019” uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w następujących kategoriach wiekowych:

- do 6 lat

- 7-10 lat

- 11-13 lat

- 14-16 lat

- pow. 16 lat

 

Termin zgłaszania uczestnictwa i składania prac upływa 8 marca 2019 r. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres: wok@wrzesnia.pl

 

Każda szkoła/przedszkole w poszczególnych prezentacjach w danej kategorii wiekowej może wystawić maksymalnie trzech reprezentantów!

 

Uczestnicy „Talentów 2019” w poszczególnych kategoriach mogą być zgłaszani wyłącznie przez szkołę.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

 

 

Uwaga!

W prezentacjach: recytacje, muzycznej i tanecznej konieczne jest złożenia karty uczestnictwa. W pozostałych prezentacjach złożenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem.

 

Terminy prezentacji w kategorii:

 • recytacje – 18 marca 2019 r.

 • muzycznej – muzyka instrumentalna – 19 marca 2019 r.

 • muzycznej – muzyka wokalna – 20 marca 2019 r.

 • tanecznej – 21 marca 2019 r.

 

Miejsce: Wrzesiński Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 21

 

Ogłoszenie werdyktów będzie odbywać się na zakończenie każdego dnia prezentacji. Wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2019 r. po zakończeniu prezentacji tanecznych.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę zespołu, kategorię wiekową oraz kontakt.

Zgłoszenia, za wyjątkiem prac plastycznych i fotograficznych, należy składać na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszeniowej. Karta zgłoszeniowa dołączona jest do Regulaminu.

 

Złożenie prac plastycznych i fotograficznych nie wymaga karty zgłoszeniowej. Powinny jednak zawierać metryczkę z opisem na odwrocie pracy.

Należy podać tytuł i nazwę formy pracy, imię i nazwisko wykonawcy oraz jego wiek, nazwę szkoły oraz dane kontaktowe.

 

Prace oraz poszczególne prezentacje będą oceniane przez powołane komisje. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne.

 

 

ZGŁOSZENIE - plik do pobrania

Klauzula RODO - plik do pobrania

 

 

 

Regulamin

Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży

Talenty 2019

 

Recytacje:

 

1. Program wykonawcy zawiera jeden utwór – wiersz lub fragment prozy.

2. Każda szkoła/przedszkole w danej kategorii wiekowej może wystawić maksymalnie trzech recytatorów.

3. Występujący prezentują się solo, zgłoszenia grupowe i duety nie będą przyjmowane.

4. Prezentacje recytatorów odbędą się 18 marca 2019 r. od godziny 9.00.

5. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu prezentacji.

6. Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatora. Zgłoszenie zawiera także klauzulę RODO.

 

Muzyka instrumentalna:

1. Program wykonawcy zawiera jeden utwór.

2. Każda szkoła/przedszkole w danej kategorii wiekowej może wystawić maksymalnie trzech wykonawców.

3. Soliści wykonują program na żywo.

4. Występujący prezentują się solo, zgłoszenia grupowe i duety nie będą przyjmowane.

5. Prezentacje w kategorii muzyka instrumentalna odbędą się 19 marca 2019 r. od godziny 9.00.

6. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu prezentacji.

7. Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatora. Zgłoszenie zawiera także klauzulę RODO.

 

Muzyka wokalna:

1. Program wokalisty zawiera jeden utwór.

2. Każda szkoła/przedszkole w danej kategorii wiekowej może wystawić maksymalnie trzech wokalistów.

3. Soliści wykonują program na żywo.

4. Soliści korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są dostarczyć akustykowi bezpośrednio przed występem opisany nośnik z podkładem (CD, USB, pendrive).

5. Występujący prezentują się solo, zgłoszenia grupowe i duety nie będą przyjmowane.

6. Prezentacje w kategorii muzyka wokalna odbędą się 20 marca 2019 r. od godziny 9.00.

7. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu prezentacji.

8. Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatora. Zgłoszenie zawiera także klauzulę RODO.

 

Taniec:

1. W kategorii taniec prezentują się wyłącznie zespoły. Zgłoszenia indywidualne i duety nie będą przyjmowane.

2. Każdy zespół prezentuje się w jednym układzie tanecznym.

3. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszej osoby w danej grupie.

4. Zespoły zobowiązane są dostarczyć akustykowi bezpośrednio przed występem opisany nośnik z podkładem (CD, USB, pendrive).

5. Prezentacje w kategorii taniec odbędą się 21 marca 2019 r. od godziny 9.00.

6. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu prezentacji.

7. Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatora. Zgłoszenie zawiera także klauzulę RODO.

 

Plastyka:

1. Wykonanie i technika prac są dowolne, format prac od A2 do A4. Dopuszczalne są prace przestrzenne. Wykonanie samodzielne. Ilość prac nie jest określona.

2. Po rozstrzygnięciu konkursu prace będzie można odbierać do końca marca 2019 r. Po wskazanym terminie Organizator nie będzie zwracał prac.

3. Prace nie wymagają karty zgłoszeniowej. Powinny natomiast na odwrocie zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, nazwę szkoły, wiek oraz dane kontaktowe opiekuna.

4. Składający prace plastyczne powinni dołączyć do pracy podpisaną klauzulę RODO.

5. Prace zostaną ocenione przez powołane jury. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

 

Fotografia:

1. Wykonanie i technika: fotografie kolorowe lub czarno-białe, z aparatów cyfrowych i analogowych, wykonana samodzielnie, format prac minimum 10/15 cm. Ilość prac nie jest określona.

2. Po rozstrzygnięciu konkursu fotografie będzie można odbierać do końca marca 2019 r. Po wskazanym terminie Organizator nie będzie zwracał fotografii.

2. Prace nie wymagają karty zgłoszeniowej. Powinny natomiast na odwrocie zawierać: imię i nazwisko wykonawcy, nazwę szkoły, wiek oraz dane kontaktowe opiekuna.

3. Składający prace fotograficzne powinni dołączyć do pracy podpisaną klauzulę RODO.

4. Prace zostaną ocenione przez powołane jury. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

 

Dodano: piątek 1 marca 2019


zobacz wszystkie

Zapraszamy do WOK

 • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl