wok wok wok wok wok wok

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

TALENTY – 2017


TALENTY – 2017 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży
Miasta i Gminy Września „TALENTY – 2017”


Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk twórczych, promowanie osiągnięć twórczych w środowisku wrzesińskim oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między osobami inspirującymi i sprawującymi opiekę nad działaniami twórczymi dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach.

Prezentacje obejmują działania w zakresie twórczości:
- plastycznej,
- fotograficznej,
- muzycznej – wokalnej i instrumentalnej
- tanecznej,
- recytatorskiej, małych form teatralnych.

W wymienionych grupach tematycznych obowiązują regulaminy szczegółowe.

Organizatorzy prezentacji:
- Burmistrz Miasta i Gminy,
- Wrzesiński Ośrodek Kultury.

W prezentacjach „TALENTY – 2017” uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w następujących
kategoriach wiekowych:
- grupa przedszkolna,
- szkoły podstawowe klasy 0 – III,
- szkoły podstawowe klasy IV - VI
- gimnazja,
- szkoły ponadgimnazjalne.

Termin zgłaszania uczestnictwa i składania prac upływa 24 marca 2017 r. Uczestnicy „Talentów 2017” w poszczególnych kategoriach mogą być zgłaszani wyłącznie przez szkołę.
Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

Uwaga!
W prezentacjach: małe formy teatralne i recytacje, muzycznej i tanecznej konieczne jest złożenia
karty uczestnictwa. W pozostałych prezentacjach złożenie pracy jest równoznaczne ze
zgłoszeniem.

Terminy prezentacji w kategorii:
  •  małe formy teatralne i recytacje – 4 kwietnia 2017 r.
  •  muzycznej – muzyka instrumentalna – 5 kwietnia 2017 r.
  •  muzycznej – muzyka wokalna – 6 kwietnia 2017 r.
  •  tanecznej – 7 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Wrzesiński Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 21
Ogłoszenie werdyktów i wręczenie nagród odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. po zakończeniu prezentacji
tanecznych.
Zgłoszenie powinno zawierać:
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę zespołu, kategorię wiekową, adres kontaktowy –
ewentualnie imię i nazwisko osoby, która zainspirowała do działań twórczych.
Należy podać tytuł, nazwę formy pracy oraz jej opis. Prace będą oceniane przez powołane komisje.
Dla najciekawszych, najoryginalniejszych, najbardziej twórczych prac oraz wykonawców przewidujemy
nagrody i wyróżnienia.

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN

Dodano: środa 1 marca 2017


zobacz wszystkie

Zapraszamy do WOK

  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl