wok wok wok wok wok wok
Informacja dla osoób głuchych i słąbowidzących

strona wrzesińskiego ośrodka kultury

wośp

wośp

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w części 1, 2 i 3 postępowania


 

Zamawiający, Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w części 1 – system nagłośnieniowy, części 2 – konsoleta foniczna oraz w części 3 – konsoleta oświetleniowa.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 – system nagłośnieniowy została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 53

30-698 Kraków

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 112.545,00 otych,

Gwarancja: 37 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena60,00 pkt, gwarancja27,41 pkt, łącznie oferta uzyskała 87,41 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) Audio Plus Sp. z o.o. ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki (oferta nr 5) – cena oferty brutto: 164.267,94 złotych, gwarancja: 54 miesiące, punkty uzyskane w kryterium: cena – 41,11 pkt, gwarancja 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 81,11 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 2 – konsoleta foniczna została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 53

30-698 Kraków

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 61.500,00 otych,

Gwarancja: 37 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena59,62 pkt, gwarancja40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 99,62 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) M. Ostrowski Sp. jawna Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław (oferta nr 1) – cena oferty brutto: 61.113,78 złotych, gwarancja: 36 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena – 60,00 pkt, gwarancja 38,92 pkt, oferta łącznie uzyskała – 98,92 pkt.

2) Audio Plus Sp. z o.o. ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki (oferta nr 5) – cena oferty brutto: 64.963,82 złotych, gwarancja: 37 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena – 56,44 pkt, gwarancja 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 96,44 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 3 – konsoleta oświetleniowa została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

ELWOLIGHT Technologie Sceniczne Piotr Wojtas

Os. II Pułku Lotniczego 28a/lok. 2

31-869 Kraków

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 58.917,00 otych,

Gwarancja: 60 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena60,00 pkt, gwarancja40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) GORYCKI & SZNYTERMAN Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków (oferta nr 4) – cena oferty brutto: 61.500,00 złotych, gwarancja: 36 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena – 57,48 pkt, gwarancja 24,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 81,48 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Dodano: czwartek 6 sierpnia 2020


zobacz wszystkie

Zapraszamy do WOK

  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
  • ZAPRASZAMY
zobacz wszystkie

Rezerwacje

System rezerwacji biltów

Polecane serwisy

Historia Festiwalu

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni

WOK na Facebook`u

bip

MKiDN

historia festiwalu polskiej piosenki we wrześni
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl