Kościuszki 21, 62-300 Września     wok@wrzesnia.pl     61 436 27 41
logo
Facebook
YouTube
BIP
Klauzula dostępności

Wrzesiński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynator ds. dostępności Sebastian Ignaszak tel. 609-035-203

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1. wykonanie przeglądu i określenie minimalnych wymagań obiektu w celu zapewnienia ich dostępności,
2. identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami,
3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wrzesiński Ośrodek Kultury,
4. koordynacja planu działania mającego na celu poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 -  plik PDF do pobrania

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

André Malraux

Polecane serwisy

  • Września
  • Orkiestra Września
  • Muzeum Września
  • Biblioteka Września
  • Dance Września
  • Puls

Dane kontaktowe

Wrzesiński Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 21
62-300 Września

61 436 27 41

wok@wrzesnia.pl

Godziny Otwarcia WOKu

pon. - pt. 8:00 - 22:00

Godziny pracy sekretariatu

pon. - pt. 8:00 - 16:00

Godziny sprzedaży biletów

pon. - pt. 8:00 - 16:00

© 2009-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone www.wok.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: www.ajtproject.pl