Kościuszki 21, 62-300 Września     wok@wrzesnia.pl     61 436 27 41
logo
Instagram
Facebook
YouTube
BIP
Klauzula dostępności

Wrzesiński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynator ds. dostępności Sebastian Ignaszak tel. 609-035-203

Do zadań koordynatora należy w szczególności:
1. wykonanie przeglądu i określenie minimalnych wymagań obiektu w celu zapewnienia ich dostępności,
2. identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami,
3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wrzesiński Ośrodek Kultury,
4. koordynacja planu działania mającego na celu poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020 -  plik PDF do pobrania
 

Wstęp Deklaracji

 

Wrzesiński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.wok.wrzesnia.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-01-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09.17.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Wyłączenia

  • materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe, skargi

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury pod adresem poczty elektronicznej: wok@wrzesnia.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 61 436 27 41.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne są na parterze.

Ośrodek posiada podjazd. W razie wydarzeń na I p. budynku, gdzie nie ma windy, osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona zostanie pomoc pracowników. Do budynku prowadzą trzy wejścia, 1 od ulicy Kościuszki – schody i podjazd dla niepełnosprawnych, 2 od strony parku - do 1 wejścia prowadzą schody, w budynku znajdują się kolejne schody prowadzące na hol oraz piętro, 2 wejście możliwe jest z poziomu terenu. Nie ma głośników oraz systemu naprowadzającego dźwiękowo. 2 wejścia zabezpieczone są balustradą. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. W sali widowiskowej znajdują się podjazdy dla osób na wózkach. Toaleta dla niepełnosprawnych jest na parterze. Przy budynku wyznaczono 4 miejsca dla niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i przewodnikiem. W budynku nie oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W kontakcie z naszym ośrodkiem osoba słabo słysząca może także skorzystać z systemu pętli indukcyjnej znajdującej się w sekretariacie.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami ośrodka telefonicznie, e-mail i listownie.

Telefon: 61 436 27 41

e-mail: wok@wrzesnia.pl

adres korespondencyjny: Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

Godziny otwarcia ośrodka: poniedziałek – piątek, sekretariat 8.00-16.00, ośrodek: 8.00-22.00

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 

Aby skutecznie komunikować się z naszym ośrodkiem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 

- skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego online - Polskiego Języka Migowego (PJM) dostępnego nieodpłatnie w godzinach pracy ośrodka,

- wysłać e-mail na adres: wok@wrzesnia.pl,

- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 61 436 27 41,

 

 

W kontakcie z naszym ośrodkiem osoba słabo słysząca może także skorzystać z systemu pętli indukcyjnej w sekretariacie ośrodka.

 

Dokument opracował:

 

Koordynator ds. Dostępności

/-/ Sebastian Ignaszak

 

Zatwierdzam:

Dyrektor

/-/ Marzena Tabaczyńska-Kuźma

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

André Malraux

Polecane serwisy

  • Września
  • Orkiestra Września
  • Muzeum Września
  • Biblioteka Września
  • Dance Września
  • Puls

Dane kontaktowe

Wrzesiński Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 21
62-300 Września

61 436 27 41

wok@wrzesnia.pl

Godziny Otwarcia WOKu

pon. - pt. 8:00 - 21:00

Godziny pracy sekretariatu

pon. - pt. 8:00 - 16:00

Godziny sprzedaży biletów

pon. - pt. 8:00 - 16:00

© 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone www.wok.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: www.ajtproject.pl