Kościuszki 21, 62-300 Września     wok@wrzesnia.pl     61 436 27 41
logo
Facebook
YouTube
BIP

 

Wrzesiński Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 21

62-300 Września

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 214.000 euro

 

Zakup wyposażenia technicznego dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

część 1 – system nagłośnieniowy

część 2 – konsoleta foniczna
część 3 – konsoleta oświetleniowa

część 4 – projektor-obiektyw-ekran

 

 

Termin wykonania umowy: do 18 września 2020 roku.

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zawiera plik zip poniżej treści ogłoszenia.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni, ul. Batorego 8, sekretariat – I piętro do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 12:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 lipca 2020 roku w siedzibie Zamawiającego:
salka kółka plastycznego (I piętro) o godz. 13:00

 

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

 

Kryterium oceny ofert:

Cena – 60 %

Gwarancja40%

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznychpod numerem 558180-N-2020 w dniu 03.07.2020 r.

plik PDF

 

SIWZ - zakup sprzętu scenicznego  plik  ZIP do pobrania


Zał nr 2 - projekt umowy  plik PDF

Modyfikacja SIWZ plik PDF

Zał 1.1 - oferowany system nagłośnioniowy - modyfikacja 2 plik do pobrania

Zał I - OPZ - system nagłośnioniowy - modyfikacja2  plik PDF


Odpowiedź na pytanie, modyfikacja SIWZ 2 plik PDF


Informacja z otwarcia ofert plik PDF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania plik PDF----------------------------------------------------------------------------
 

Koordynator ds. dostępności we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

 

p. Sebastian Ignaszak tel. 609-035-203

 

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury z dnia 15.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI we Wrzesińskim Ośrodku Kultury

 

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 

1. wykonanie przeglądu i określenie minimalnych wymagań obiektu w celu zapewnienia ich dostępności,

2. identyfikacji osób ze szczególnymi potrzebami,

3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wrzesiński Ośrodek Kultury,

4. koordynacja planu działania mającego na celu poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

----------------------------------------------------------------------------
 

Klauzula dostępności
plik PDF
 

 

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym, niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

André Malraux

Polecane serwisy

  • Września
  • Orkiestra Września
  • Muzeum Września
  • Biblioteka Września
  • Dance Września
  • Puls

Dane kontaktowe

Wrzesiński Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 21
62-300 Września

61 436 27 41

wok@wrzesnia.pl

Godziny Otwarcia WOKu

pon. - pt. 8:00 - 21:00

Godziny pracy sekretariatu

pon. - pt. 8:00 - 16:00

Godziny sprzedaży biletów

pon. - pt. 8:00 - 16:00

© 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone www.wok.wrzesnia.pl

Projekt i wykonanie: www.ajtproject.pl